Thursday, September 6, 2007

شبکه 3 و پخش زنده فوتبال در اروپا- من صداي ورزشگاه را ميخواهم!

با آغاز ليگهاي معتبر فوتبال در اروپا ،شبکه سوم سيما همانند چند سال گذشته اين مسابقات رابه صورت زنده (البته با ارفاق زنده) پخش میکند.اما مثل اینکه امسال هم ما بینندگان با همان مشکلی مواجهیم که سال پیش بودیم.
اما مشکل چیه!
تصاویر بازیها از شبکه های خارجی برای ما پخش میشود.شبکه 3 لوگوی شبکه خارجی را با لوگویی که خودشان ساخته اند می پوشانند وبرای اینکه صدای گزارشگر خارجی شنیده نشود ،صدا را میبندند.در نتیجه ما میمانیم و یک گزازشگر ایرانی و یک فوتبال بی صدا.البته بعضی وقتها شبکه 3 ایها خودشان هنر به خرج میدهند و یک صدای غیرواقعی از تماشاگران پخش میکنند.
لذتی که میشود برای یک بیننده تلویزیونی فوتبال با شنیدن صدای شادی و هیاهو یا اعتراض و افسوس تماشاگران،صدای سوتهای داور،صدای ضربات توپ ، صدای ... یا بهتره کلی تر بگم ،"صدای ورزشگاه" چند برابر شود و این شبکه 3است که این لذت را از بیننده اش میگیرد.
حالا سوال اینجاست که چرا این مسئله در سالهای قبل وجود نداشت؟آیا شبکه 3 به نحو دیگری حق پخش بازیها را میخره؟
من که نمیفهمم این قضیه از کجا نشات میگیره فقط امیدوارم در آینده این مساله حل شود.

2 comments:

آمیر said...

مرده شورشون رو ببرن با پخش فوتبالشون. بازی اصلی، بازی ایه که اینا با روان ما می کنن

Anonymous said...

اینا فقط دزدی میکنن وبس