Sunday, August 26, 2007

فایرفاکس: نه بابا!این دستگیره دره!

امروز برخودم به وبلاگی که نکته بسیار جالبی در مورد آیکون "home" در تم پیش فرض ( default) فایرفاکس پیدا کرده بود که خودم اصلا بهش توجه نکرده بودم.
اگه یک نگاه تقریبا دقیق بندازید به این آیکون یک نقطه زرد رنگ میبینید که بر روی اون جا خشک کرده.این چیه؟
یه نقص در آیکون فایرفاکس؟
اما نه!زود قضاوت نکنید! بزارید یکم بریم نزدیکتر!حالا تازه میفهمید که نه بابا!این دستگیره دره!
باید به تیم موزیلا برای دقتشون دراین جزئیات آفرین گفت.

No comments: