Thursday, October 4, 2007

آیکون برای فید

به قول عزیزی ، فید باید در صفحه مثل یک خورشید بدرخشد.
اگه بدنبال آیکونی زیبا مخصوص فید برای قرار دادن آن در وبلاگتان هستید سری بزنید به این صفحه .این وبلاگ نویس عزیز زحمت کشیده و 35 طرح مختلف از آیکونهای فید رو در یکجا جمع آوری کرده.

No comments: